peritonealgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peritonealgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peritonealgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peritonealgia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peritonealgia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng đau màng bụng