peristrumitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peristrumitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peristrumitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peristrumitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peristrumitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm quanh bướu cổ