periphlebitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periphlebitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periphlebitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periphlebitis.

Từ điển Anh Việt

 • periphlebitis

  * danh từ

  (y học) viêm quanh tĩnh mạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periphlebitis

  * kỹ thuật

  y học:

  viêm quanh tĩnh mạch