periostracum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periostracum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periostracum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periostracum.

Từ điển Anh Việt

  • periostracum

    * danh từ

    số nhiều periostraca

    lớp sừng ngoài (vỏ thân mềm)