perilousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perilousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perilousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perilousness.

Từ điển Anh Việt

  • perilousness

    /'periləsnis/

    * danh từ

    tính nguy hiểm, sự nguy hiểm, sự nguy nan, sự hiểm nghèo

Từ điển Anh Anh - Wordnet