perihelial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perihelial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perihelial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perihelial.

Từ điển Anh Việt

  • perihelial

    xem perihelion