perdurability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perdurability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perdurability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perdurability.

Từ điển Anh Việt

 • perdurability

  /pə,djuərə'biliti/

  * danh từ

  tính vĩnh viễn, tính vĩnh cửu; tính lâu đài

  sự tồn tại mãi mãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perdurability

  the property of being extremely durable