percurrent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

percurrent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm percurrent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của percurrent.

Từ điển Anh Việt

  • percurrent

    * tính từ

    dài toàn thân (từ gốc đến ngọn)