peoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peoria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peoria

    a city in central Illinois on the Illinois River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).