penumbral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penumbral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penumbral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penumbral.

Từ điển Anh Việt

  • penumbral

    xem penumbra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • penumbral

    of or pertaining to the region of partial shadow around an umbra