pentimenti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentimenti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentimenti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentimenti.

Từ điển Anh Việt

  • pentimenti

    * danh từ

    số nhiều

    xem pentimento