pennatula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pennatula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pennatula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pennatula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pennatula

    type genus of the family Pennatulidae: sea pens

    Synonyms: genus Pennatula

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).