penn'orth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penn'orth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penn'orth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penn'orth.

Từ điển Anh Việt

 • penn'orth

  /'penəθ/

  * danh từ

  (thông tục) (như) pennyworth

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • penn'orth

  Similar:

  pennyworth: the amount that can be bought for a penny