pendulousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendulousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendulousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendulousness.

Từ điển Anh Việt

  • pendulousness

    xem pendulous