pen-driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pen-driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pen-driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pen-driver.

Từ điển Anh Việt

  • pen-driver

    /'pen,draivə/

    * danh từ

    duộm khầm thư ký văn phòng

    nhà văn tồi