pen-dragon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pen-dragon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pen-dragon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pen-dragon.

Từ điển Anh Việt

  • pen-dragon

    * danh từ

    bá vương; thủ lĩnh