pelves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pelves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pelves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pelves.

Từ điển Anh Việt

  • pelves

    /'pelvis/

    * danh từ, số nhiều pelves /'pelvi:z/

    (giải phẫu) chậu, khung chậu