pegmatization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pegmatization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pegmatization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pegmatization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pegmatization

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự pecmatit hóa