peg-top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peg-top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peg-top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peg-top.

Từ điển Anh Việt

 • peg-top

  /'pegtɔp/

  * danh từ

  con quay

  peg-top trousers

  quần bóp ống (quần thể thao rộng ở mông, ống càng xuống càng bóp hẹp lại)