pedologically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedologically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedologically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedologically.

Từ điển Anh Việt

  • pedologically

    xem pedology