pedochemistry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedochemistry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedochemistry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedochemistry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedochemistry

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hóa học thổ nhưỡng