pedimental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedimental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedimental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedimental.

Từ điển Anh Việt

  • pedimental

    xem pediment