pectinous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pectinous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pectinous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pectinous.

Từ điển Anh Việt

  • pectinous

    xem pectin