pearlwort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearlwort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearlwort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearlwort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pearlwort

    any of various low-growing plants of the genus Sagina having small spherical flowers resembling pearls

    Synonyms: pearlweed, pearl-weed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).