pearl-ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pearl-ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pearl-ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pearl-ash.

Từ điển Anh Việt

 • pearl-ash

  /'pɔtæʃ/ (pearl-ash) /'pə:læʃ/

  ash) /'pə:læʃ/

  * danh từ

  (hoá học) Kali cacbonat, bồ tạt ((từ cổ,nghĩa cổ) (cũng) potass)

  caustic potash: Kali hyđroxyt