pawkiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pawkiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pawkiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pawkiness.

Từ điển Anh Việt

  • pawkiness

    /'pɔ:kinis/

    * danh từ (Ớ-cốt)

    tính ranh ma, tính láu cá, tính giảo hoạt

    tính dí dỏm phớt tỉnh