patronization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patronization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patronization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patronization.

Từ điển Anh Việt

  • patronization

    xem patronize