patrogenesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patrogenesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patrogenesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patrogenesis.

Từ điển Anh Việt

  • patrogenesis

    * danh từ

    (sinh vật học) tính di truyền của bố