patriarchical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patriarchical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patriarchical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patriarchical.

Từ điển Anh Việt

  • patriarchical

    * tính từ

    xem patriarchic