pastorate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastorate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastorate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastorate.

Từ điển Anh Việt

 • pastorate

  /'pɑ:stərit/

  * danh từ

  chức mục sư

  giới mục sư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pastorate

  pastors collectively

  Similar:

  pastorship: the position of pastor