passionately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passionately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passionately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passionately.

Từ điển Anh Việt

 • passionately

  * phó từ

  một cách say đắm, nhiệt tình; nồng nhiệt, mạnh mẽ, rất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passionately

  with passion

  she kissed him passionately

  Similar:

  stormily: in a stormy or violent manner

  Synonyms: turbulently