passion-vine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passion-vine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passion-vine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passion-vine.

Từ điển Anh Việt

  • passion-vine

    * danh từ

    xem passion-flower