passion-play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passion-play nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passion-play giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passion-play.

Từ điển Anh Việt

  • passion-play

    /'pæʃnplei/

    * danh từ

    kịch huyền bí mô tả những khổ hình của Chúa