passible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passible.

Từ điển Anh Việt

  • passible

    /'pæsibl/

    * tính từ

    (tôn giáo) dễ cảm động, dễ xúc động

    chịu đựng được đau khổ