participially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

participially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm participially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của participially.

Từ điển Anh Việt

  • participially

    xem participial