parovariotomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parovariotomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parovariotomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parovariotomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parovariotomy

    * kỹ thuật

    y học:

    cắt bỏ thể Rosenmuller