parorchis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parorchis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parorchis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parorchis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parorchis

    * kỹ thuật

    y học:

    mào tinh hoàn