parlor-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parlor-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parlor-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parlor-car.

Từ điển Anh Việt

  • parlor-car

    /'pɑ:ləkɑ:/ (parlour-car) /'pɑ:ləkɑ:/

    car) /'pɑ:ləkɑ:/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa xe sang