parcae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parcae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parcae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parcae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parcae

    any of the three Roman goddesses of fate or destiny; identified with the Greek Moirai and similar to the Norse Norns

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).