paratroops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paratroops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paratroops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paratroops.

Từ điển Anh Việt

  • paratroops

    /'pærətru:ps/

    * danh từ số nhiều

    quân nhảy dù

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paratroops

    infantry trained and equipped to parachute