parasymbiosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasymbiosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasymbiosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasymbiosis.

Từ điển Anh Việt

  • parasymbiosis

    * danh từ

    hiện tượng cộng sinh giả