parasteatosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasteatosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasteatosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasteatosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parasteatosis

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn tiết dịch bã nhờn