parasolpine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasolpine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasolpine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasolpine.

Từ điển Anh Việt

  • parasolpine

    * danh từ

    (thực vật học) cây kim tùng