parasoled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasoled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasoled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasoled.

Từ điển Anh Việt

  • parasoled

    xem parasol