parasecretion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasecretion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasecretion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasecretion.

Từ điển Anh Việt

  • parasecretion

    * danh từ

    sự bài tiết giả, sự bài tiết không bình thường