parafunction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parafunction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parafunction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parafunction.

Từ điển Anh Việt

 • parafunction

  * danh từ

  chức năng phụ, thứ yếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parafunction

  * kỹ thuật

  y học:

  loạn năng