paraanalitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraanalitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraanalitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraanalitic.

Từ điển Anh Việt

  • paraanalitic

    (giải tích) para-giải tích