papillote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papillote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papillote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papillote.

Từ điển Anh Việt

  • papillote

    * tính từ

    xem papillate

    * danh từ

    giấy bọc thức ăn đã nấu chín