papilliferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papilliferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papilliferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papilliferous.

Từ điển Anh Việt

  • papilliferous

    * tính từ

    xem papillate