papilionaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papilionaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papilionaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papilionaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • papilionaceae

    leguminous plants whose flowers have butterfly-shaped corollas; commonly included in the family Leguminosae

    Synonyms: family Papilionacea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).